Linkin Park

Valentine's Day

VALENTINE'S DAY-VALENTÝN

Anglicky:

My insides all turned to ash, so slow
And blew away as I collapsed, so cold
A black wind took them away, from sight
And now the darkness over day, that night

And the clouds above move closer
Looking so dissatisfied
But the heartless wind kept blowing, blowing
I used to be my own protection, but not now
Cause my path has lost direction, somehow
A black wind took you away, from sight
And now the darkness over day, that night

And the clouds above move closer
Looking so dissatisfied
And the ground below grew colder
As they put you down inside
But the heartless wind kept blowing, blowing

So now you're gone, and I was wrong
I never knew what it was like, to be alone

On a Valentine's Day, on a Valentine's Day
On a Valentine's Day, on a Valentine's Day
On a Valentine's Day, on a Valentine's Day
(I used to be my own protection, but not now)
On a Valentine's Day, on a Valentine's Day
(Cause my mind has lost direction, somehow)
On a Valentine's Day, on a Valentine's Day
(I used to be my own protection, but not now)
On a Valentine's Day, on a Valentine's Day
(Cause my mind has lost direction, somehow)

Česky:

Celý můj vnitřek se obrací v prach,
tak pomalý,
a odvane pryč když jsem se zhroutil,
tak chladně.

Černá zima, která je pryč z dohledu,
další temnota po dnu,
té noci.
A mraky nahoře se pohybují blíže,
vypadají tak nepokojně,
ale bezcitný vítr stále foukal, foukal.

Používal jsem svou vlastní ochranu,
ale ne teď,
protože moje cesta ztratila směr,
nějak.

Byla jsi odnesena černou tmou pryč,
z dohledu,
další temnota po dnu,
té noci.
A mraky nahoře se pohybují blíže,
vypadají tak nepokojně,
a zem dole zchladla.
Když tě potlačili uvnitř,
ale bezcitný vítr stále foukal, foukal.

Tak nyní jsi pryč,
mýlil jsem se.
Nikdy jsem nevěděl jaké to bylo,
být sám na Valentýna....
být sám na Valentýna....

Používal jsem svou vlastní ochranu, ale ne teď,
protože moje cesta ztratila směr, nějak.


 
Info of LP by Nika and Design (loga) by Marssy