Linkin Park

Shadow Of The Day

SHADOW OF THE DAY-STÍN DNE

Anglicky:

I close both locks below the window.
I close both blinds and turn away.
Sometimes solutions aren't so simple.
Sometimes goodbye's the only way.

And the sun will set for you,
The sun will set for you.
And the shadow of the day,
Will embrace the world in grey,
And the sun will set for you.

Pink cards and flowers on your window,
Your friends all plead for you to stay.
Sometimes beginnings aren't so simple.
Sometimes goodbye's the only way.

And the sun will set for you,
The sun will set for you.
And the shadow of the day,
Will embrace the world in grey,
And the sun will set for you.

And the shadow of the day,
Will embrace the world in grey,
And the sun will set for you.


And the shadow of the day,
Will embrace the world in grey,
And the sun will set for you.

Česky:

Zamknul jsem oba zámky pod oknem,
Stáhnul obě rolety a otočil se.
Někdy nejsou řešení tak snadná.
Někdy je dát sbohem ten jediný způsob.

A slunce zapadne pro tebe,
Slunce zapadne pro tebe,
A stín dne
Zahalí svět do šedi
A slunce zapadne pro tebe.

V pohlednicích a květinách na tvém okně,
Tvoji přátele tě prosí, abys zůstala.
Někdy začátky nejsou lehké.
Někdy je dát sbohem ten jediný způsob.

A slunce zapadne pro tebe,
Slunce zapadne pro tebe,
A stín dne
Zahalí svět do šedi
A slunce zapadne pro tebe.

A stín dne
Zahalí svět do šedi
A slunce zapadne pro tebe.

A stín dne
Zahalí svět do šedi
A slunce zapadne pro tebe.

 
Info of LP by Nika and Design (loga) by Marssy