Linkin Park

Papercut

PAPERCUT-ŘEZAČKA PAPÍRU

Anglicky:

Why does it feel like night today?
Something in here's not right today.
Why am I so uptight today?
Paranoia's all I got left
I don't know what stressed me first
Or how the pressure was fed
But I know just what it feels like
To have a voice in the back of my head
Like a face that I hold inside
A face that awakes when I close my eyes
A face watches every time I lie
A face that laughs every time I fall
(And watches everything)

So I know that when it's time to sink or swim
That the face inside is hearing me
Right beneath my skin

It's like I'm paranoid lookin' over my back
It's like a whirlwind inside of my head
It's like I can't stop what I'm hearing within
It's like the face inside is right beneath my skin

I know I've got a face in me
Points out all my mistakes to me
You've got a face on the inside too and
Your paranoia's probably worse
I don't know what set me off first
But I know what I can't stand
Everybody acts like the fact of the matter is
I can't add up to what you can but

Everybody has a face that they hold inside
A face that awakes when I close my eyes
A face watches every time they lie
A face that laughs every time they fall
(And watches everything)

So you know that when it's time to sink or swim
That the face inside is watching you too
Right inside your skin

It's like I'm paranoid lookin' over my back
It's like a whirlwind inside of my head
It's like I can't stop what I'm hearing within
It's like the face inside is right beneath my skin

The face inside is right beneath your skin (3x)

The sun goes down
I feel the light betray me
The sun goes down
I feel the light betray me

The sun
I feel the light betray me
The sun
I feel the light betray me

It's like I'm paranoid lookin' over my back
It's like a whirlwind inside of my head
It's like I can't stop what I'm hearing within
It's like the face inside is right beneath my skin

It's like I'm paranoid lookin' over my back
It's like a whirlwind inside of my head
It's like I can't stop what I'm hearing within
It's like I can't stop what I'm hearing within
It's like I can't stop what I'm hearing within
It's like the face inside is right beneath my skin

   ČESKY:


Proč všechno vypadá jako noc?
Dneska tady něco není v pořádku
Proč jsem dnes tak napjatý?
Vše co mi zbylo je paranoia
Nevím, co mě stresuje nejvíc
Ani odkud se bere ten tlak
Ale prostě vím jaké to je
Slyšet v hlavě hlasy
Jako tvář, kterou tam skrývám
Tvář, která se zjevuje, když zavřu oči
Která mě vždycky sleduje, když začnu lhát
Která se směje každému mému pádu
(A všechno sleduje)
Takže vím, že když je čas plavat nebo se potopit
Ta tvář mě poslouchá/Přímo pod mojí kůží

Ohlížím se přes rameno jako bych byl paranoidní
Je to jako vychřice uvnitř mé hlavy
Je to jako bych nemohl zastavit to, co cítím
Je to jako tvář přímo pod mou kůží

Vím, že mám v sobě tvář
Pořád mi říká všechny mé chyby
Ty máš uvnitř taky svou tvář
Tvá paranoia je pravděpodobně horší
Ani nevím co mě rozhodilo první, ale vím, co nesnáším
Každý se chová jako podstata skutečnosti
Já nemohu přidat to, co dokážeš ty, ale
Všichni v sobě mají tvář, kterou drží uvnitř
Tvař, která se probouzí, když zavřu oči
Tvář, která je sleduje pokaždé, když lžou
Tvář, která se chechtá pokaždé, když spadnou
(A všechno sleduje)
Takže víš, že když je čas plavat nebo se potopit
Ta tvář tě taky sleduje/přímo pod tvojí kůží

Ohlížím se přes rameno jako bych byl paranoidní
Je to jako vychřice uvnitř mé hlavy
Je to jako bych nemohl zastavit to, co cítím
Je to jako tvář přímo pod mou kůží

Ohlížím se přes rameno jako bych byl paranoidní
Je to jako vychřice uvnitř mé hlavy
Je to jako bych nemohl zastavit to, co cítím
Je to jako tvář přímo pod mou kůží

Ta tvář je přímo pod tvou kůží
Ta tvář je přímo pod tvou kůží
Ta tvář je přímo pod tvou kůží

Slunce zapadá
Cítím, že mě světlo zrazuje

Slunce zapadá
Cítím, že mě světlo zrazuje

Slunce
Ohlížím se přes rameno jako bych byl paranoidní
Je to jako vychřice uvnitř mé hlavy
Je to jako bych nemohl zastavit to, co cítím
Je to jako tvář přímo pod mou kůží
Cítím, že mě světlo zrazuje

Slunce
Ohlížím se přes rameno jako bych byl paranoidní
Je to jako vychřice uvnitř mé hlavy
Je to jako bych nemohl zastavit to, co cítím
Cítím, že mě světlo zrazuje
Je to jako bych nemohl zastavit to, co cítím
Je to jako bych nemohl zastavit to, co cítím

                                                                  

 
Info of LP by Nika and Design (loga) by Marssy