Linkin Park

No More Sorrow

NO MORE SORROW-NE VÍCE SMUTKU

Anglicky:

Are you lost
In your lies
Do you tell yourself I don't realize

Your crusade's a disguise
Replace freedom with fear
You trade money for lives

I'm aware of what you've done

No no more sorrow
I've paid for your mistakes
You're time is borrowed
Your time has come to be replaced

I see pain
I see need
I see lies and thieves
Abused power with greed

I had hope
I believed
But I'm beginning to think that I've been decieved

You will pay for what you've done

No no more sorrow
I've paid for your mistakes
You're time is borrowed
Your time has come to be replaced


Face the hypocrite
Face the hypocrite
Face the hypocrite

No no more sorrow
I've paid for your mistakes
You're time is borrowed
Your time has come to be replaced

No no more sorrow
I've paid for your mistakes
You're time is borrowed
Your time has come to be replaced

Your time has come to be replaced
Your time has come to be erased


Česky:

Jsi ztracená
V vaše lži
Myslíte si řekněte sami, já ani neuvědomujete

Vaše tažení je převlek
Nahradit svoboda se strachem
Ty peníze pro obchodní život

Jsem si vědom toho, co jste udělal

Ne ne více smutku
Já si za svou chybu
Jste době je převzato
Váš čas, který má být nahrazen

Vidím bolest
Chápu nutnost
Vidím, lži a zloději
Abused moc se chamtivosti

Měl jsem naději
Věřil jsem,
Ale já jsem na začátku myslíš, že jsem byla oklamána

Budete platit za to, co jste udělal

Ne ne více smutku
Já si za svou chybu
Jste době je převzato
Váš čas, který má být nahrazen

Tvář pokrytce
Tvář pokrytce
Tvář pokrytce

Ne ne více smutku
Já si za svou chybu
Jste době je převzato
Váš čas, který má být nahrazen

Ne ne více smutku
Já si za svou chybu
Jste době je převzato
Váš čas, který má být nahrazen

Váš čas, který má být nahrazen
Váš čas, kdy je třeba vymazat

 
Info of LP by Nika and Design (loga) by Marssy