Linkin Park

Lying From You

LYING FROM YOU-LŽU PRO TEBE

Anglicky:

When I pretend everything is what I want it to be
I look exactly like what you always wanted to see
When I pretend, I can’t forget about the criminal I am
Stealing second after second just cause I know I can but
I can’t pretend this is the way it’ll stay I’m just
(trying to bend the truth)
I can’t pretend I’m who you want me to be, so I’m

(Lying my way from you)
No no turning back now
(I wanna be pushed aside so let me go)
No no turning back now
(Let me take back my life,I’d rather be all alone)
No turning back now
(Anywhere on my own cuz I can see)
No no turning back now
(The very worst part of you is me)

I remember what they taught to me
Remember condescending talk of who I ought to be
Remember listening to all of that and this again
So I pretended up a person who was fittin’ in
And now you think this person really is me and I’m
(Trying to bend the truth)
But the more I push the more I'm pulling away 'cuz I'm

(Lying my way from you)
No no turning back now
(I wanna be pushed aside so let me go)
No no turning back now
(Let me take back my life I’d rather be all alone)
No turning back now
(Anywhere on my own cuz I can see)
No no turning back now
(The very worst part of you)
(The very worst part of you is ME)

This isn’t what I wanted to be, I never thought that what I said would
have you running from me
Like This
This isn’t what I wanted to be, I never thought that what I said would
have you running from me
Like This
This isn’t what I wanted to be, I never thought that what I said would
have you running from me
Like This
This isn’t what I wanted to be, I never thought that what I said would
have you running from me
Like This

(You)
No turning back now
(I wanna be pushed aside so let me go)
No no turning back now
(Let me take back my life I’d rather be all alone)
No turning back now
(Anywhere on my own cuz I can see)
No no turning back now
(The very worst part of you)
(The very worst part of you is me)

Česky:

Když jsem se předstírat, že je všechno, co chci, aby se
Vypadám přesně jako to, co jsi vždycky chtěla vidět
Když jsem se předstírat, nemůžu zapomenout na trestní já jsem
Krádež druhá po druhé jen příčinou Vím, že může, ale
Nemůžu předstírat, že je to tak jak to budete pobytu jsem prostě
(snaží se ohýbat pravdu)
Nemůžu předstírat, že jsem kteří vás chtějí, abych byl, tak jsem

(Lhát můj způsob, jak z vás)
Ne ne nyní obrací zpět
(Chci, aby se tlačí stranou tak nech mě jít)
Ne ne nyní obrací zpět
(Dovolte mi vzít zpět svůj život, já bych raději úplně sám)
Č. nyní obrací zpět
(Kdekoliv na můj vlastní cuz Vidím)
Ne ne nyní obrací zpět
(Úplně nejhorší část z vás se mnou)

Pamatuji si to, co učil se mi
Pamatuješ si na blahosklonný kteří měl bych být
Pamatujte si poslech všem a že na tuto akci
Tak jsem předstíral až osoba, kteří se fittin 'v
A teď si myslíte, že tato osoba opravdu je a já jsem
(Pokus ohýbat pravdu)
Ale čím víc jsem tlačit tím více jsem tahem pryč 'cuz jsem

(Lhát můj způsob, jak z vás)
Ne ne nyní obrací zpět
(Chci, aby se tlačí stranou tak nech mě jít)
Ne ne nyní obrací zpět
(Dovolte mi vzít zpět svůj život bych raději úplně sám)
Č. nyní obrací zpět
(Kdekoliv na můj vlastní cuz Vidím)
Ne ne nyní obrací zpět
(Úplně nejhorší část z vás)
(Úplně nejhorší část z vás jsem já)

To není to, co jsem chtěla být, nikdy jsem si myslel, že to, co jsem řekl, by
jste běží ode mne
mám to rád
To není to, co jsem chtěla být, nikdy jsem si myslel, že to, co jsem řekl, by
jste běží ode mne
mám to rád
To není to, co jsem chtěla být, nikdy jsem si myslel, že to, co jsem řekl, by
jste běží ode mne
mám to rád
To není to, co jsem chtěla být, nikdy jsem si myslel, že to, co jsem řekl, by
jste běží ode mne
mám to rád

(Ty)
Č. nyní obrací zpět
(Chci, aby se tlačí stranou tak nech mě jít)
Ne ne nyní obrací zpět
(Dovolte mi vzít zpět svůj život bych raději úplně sám)
Č. nyní obrací zpět
(Kdekoliv na můj vlastní cuz Vidím)
Ne ne nyní obrací zpět
(Úplně nejhorší část z vás)
(Úplně nejhorší část z vás se mnou)

 
Info of LP by Nika and Design (loga) by Marssy