Linkin Park

In Between

IN BETWEEN-MEZI
Anglicky:
Let me apologize to begin with
Let me apologize for what I'm about to say

But trying to be genuine was harder than it seemed
But somehow I got caught up in between

Let me apologize to begin with
Let me apologize for what I'm about to say

But trying to be someone else was harder than it seemed
And somehow I got caught up in between

Between my pride and my promise
Between my lies and how the truth gets in the way

And things I want to say to you get lost before they come
The only thing that's worse than one is none

Let me apologize to begin with
Let me apologize for what I'm about to say

But trying to regain your trust was harder than it seemed
But somehow I got caught up in between

Between my pride and my promise
Between my lies and how the truth gets in the way

The things I want to say to you get lost before they come
The only thing that's worse than one is none
The only thing that's worse than one is none

And I cannot explain to you
And anything I say or do or plan

Fear is not afraid of you
But guilt's a language you can understand

I cannot explain to you
And anything I say or do
I hope the actions speak the words they can

For my pride and my promise
For my lies and how the truth gets in the way

The things I want to say to you get lost before they come
The only thing that's worse is

Pride and my promise
Between my lies and how the truth gets in the way

The things I want to say to you get lost before they come
The only thing that's worse than one is none
The only thing that's worse than one is none
The only thing that's worse than one is none

Česky:

Dovolte mi omluvit začíná
Dovolte mi omluvit za to, co jsem říct

Ale snaží se být skutečnou bylo těžší než se zdálo
Ale nějak jsem zachycen mezi

Dovolte mi omluvit začíná
Dovolte mi omluvit za to, co jsem říct

Ale snaží se být někdo jiný byl těžší, než se zdálo
A nějak jsem zachycen mezi

Mezi moje pýcha a můj slib
Mezi mé lži a pravdě, jak se dostane do cesty

A co chci říct ztratit dříve, než se
Jediná věc, která je horší než jeden není

Dovolte mi omluvit začíná
Dovolte mi omluvit za to, co jsem říct

Ale snaží se získat zpět důvěru bylo těžší než se zdálo
Ale nějak jsem zachycen mezi

Mezi moje pýcha a můj slib
Mezi mé lži a pravdě, jak se dostane do cesty

To, co chci říct ztratit dříve, než se
Jediná věc, která je horší než jeden není
Jediná věc, která je horší než jeden není

A nemůžu vysvětlit, aby vás
A co mám říct nebo udělat nebo se chystají

Strach není strach z vás
Ale vina je jazyk, kterému rozumíte

Nemohu vám vysvětlit
A co mám říct nebo udělat
Doufám, že akce mluví slova mohou

Pro moje pýcha a můj slib
Pro mé lži a pravdě, jak se dostane do cesty

To, co chci říct ztratit dříve, než se
Jediná věc, která je horší, je

Pýcha a můj slib
Mezi mé lži a pravdě, jak se dostane do cesty

To, co chci říct ztratit dříve, než se
Jediná věc, která je horší než jeden není
Jediná věc, která je horší než jeden není
Jediná věc, která je horší než jeden není

 
Info of LP by Nika and Design (loga) by Marssy