Linkin Park

Hands Held High

HANDS HELD HIGH-RUCE VZTYČENÉ VYSOKO

Anglicky:

Turn my mic up louder,
I got to say something
Lightweights steppin' aside
when we come in
Feel it in your chest,
the syllables get pumping
People on the street then panic
and start running
Words on loose leaf sheet,
complete coming
I jump in my mind,
I summon the rhyme I'm dumping
Healing the blind,
I promise to let the sun in
Sick of the dark ways
we march to the drumming
Jump when they tell us
that they wanna see jumping
Fuck that, I wanna see some fists pumping
List something,
take back what's yours
Say something
that you know they might attack you for
'Cause I'm sick of being treated
like I had before
Like it's stupid
standing for what I'm standing for
Like this war's really
just a different brand of war
Like it doesn't cater to rich
and abandon poor
Like they understand you,
in the back of their jet
When you can't put gas in your tank,
these fuckers
Are laughing their way to the bank,
and cashing their check
Asking you to have the passion
and have some respect
For a leader so nervous
in an obvious way
Stuttering and mumbling
for nightly news to replay
And the rest of the world
watching at the end of the day
In the living room,
laughing like, "What did he say?"

Amen
Amen
Amen
Amen
Amen

In my living room watching it,
I am not laughing
'Cause when it gets tense,
I know what might happen
The world is cold,
the bold men take action
Have to react or
get blown into fractions
At 10 years old,
it's something to see
Another kid my age
drugged under a Jeep
Taken and bound
and found later under a tree
I wonder if he had thought
the next one could be me
Do you see the soldiers
that are out today?
They brush the dust
from bulletproof vests away
It's ironic,
at times like this you'd pray
But a bomb
blew the mosque up yesterday
There's bombs
on the buses, bikes, roads
Inside your market,
your shops, and your clothes
My dad, he's got a lot of fear,
I know
But enough pride inside
not to let that show
My brother had a book
he would hold with pride
A little red cover
with a broken spine on the back
He hand-wrote a quote inside,
"When the rich wage war,
it's the poor who die"
Meanwhile,
the leader just talks away
Stuttering and mumbling
for nightly news to replay
The rest of the world
watching at the end of the day
Both scared and angry,
like "What did he say?"

Amen
Amen
Amen
Amen
Amen

With hands held high into the sky so blue
The ocean opens up to swallow you


Česky:


Dejte můj mikrofon nahlas,
musím něco říct
Bezvýznamní ustupují
když přicházíme my
Cítíš to ve své hrudi,
slabiky z tebe prýští
Lidé na ulici pak panikaří
a rozbíhají se pryč
Slova na volných listech papíru,
dokončí příchod
Vyskočím ve své mysli,
povolám rým který jsem sepsal
Abych vyléčil slepotu,
slíbil jsem vpustit slunce dovnitř
Pobledlý z temných časů
kdy jsme pochodovali za znění bubnů
Skákat když řeknou
že chtěj vidět skoky
Seru na to, chci vidět bušit nějaké pěsti
Vypiš si seznam,
vem si zpět co je tvé
Řekni něco
za co si myslíš že tě napadnou
'Protože už mě nebaví
nechávat se sebou zacházet jako dřív
Jako by bylo hloupé
stát si za tím za čím si stojím
Jako by tahle válka
byla jen jiným druhem války
Jako by se neobsluhovali jen ti bohatí
a nepomíjeli ti chudí
Jako by ti mohli rozumět,
vzadu ve svém tryskáči
Když si nemůžeš dovolit dolít benzín do nádrže,
tihle zmrdi
Se smějou celou cestu do banky,
a při vybírání svého šeku
Chtíc po tobě nadšení
a mít nějákou úctu
K vůdci nervóznímu
i na tak samozřejmé cestě
Který koktá a mumlá
ve stále stejných nočních zprávách
A zbytek světa
jej sleduje na konci dne
V obýváku, smějíc se,
ptajíc se, "Co to říkal?"

Amen
Amen
Amen
Amen
Amen

Sleduju to ve svém obýváku,
a nesměju se
'Protože když to bude napjatý,
vím co se může stát
Svět je chladný,
stateční lidé přijímají opatření
Musí reagovat
nebo se nechat rozpadnout na zlomky
V deseti letech,
je co vidět
Jineho kluka mého věku
zfetovaného pod džípem
Unesené a svázané
a později nalezené pod stromem
Zvažuju jestli někdy myslel na to
že ten další můžu být já
Vidíš ty vojáky
kteří jsou dnes venku?
Jen oprašují prach
ze svých neprůstřelných vest
Je to ironie,
v časech jako je tenhle by ses chtěl modlit
Ale bomba
včera vyhodila mešitu do vzduchu
Jsou bomby v autobusech,
kolech, cestách
Uvnitř vašich trhů,
vašich obchodů a vašich šatů
Můj táta, měl velký strach,
já vím
Ale měl v sobě dost hrdosti
aby to nedal znát
Můj bratr měl knihu
kterou chtěl držet s pýchou
Malou červenou obálku
vzadu se zlomeným hřbetem
Dovnitř rukou vepsal citát,
"Když bohatí vedou válku,
jsou chudí ti co umírají"
Mezitím,
vůdce jen tak žvaní
Koktá a mumlá
ve stále stejných nočních zprávách
A zbytek světa jej sleduje
na konci dne
Vystrašní i ročílení
a ptají se, "Co to říkal?"

Amen
Amen
Amen
Amen
Amen

S rukama vztyčenýma vysoko k nebi tak
modrému jako je oceán který otevře aby vás pohltil

 
Info of LP by Nika and Design (loga) by Marssy