Linkin Park

Easier To Run

EASIER TO RUN-SNAŽŠÍ SPUŠTĚNÍ

Anglicky:

It's easier to run
Replacing this pain with something numb
It's so much easier to go
Than face all this pain here all alone

Something has been taken from deep inside of me
The secret I've kept locked away no one can ever see
Wounds so deep they never show they never go away
Like moving pictures in my head for years and years they've played

(If I could change I would take back the pain I would)
(Retrace every wrong move that I made I would)
(If I could stand up and take the blame I would)
(If I could take all the shame to the grave I would)
(If I could change I would take back the pain I would)
(Retrace every wrong move that I made I would)
(If I could stand up and take the blame I would)
(I would take all my shame to the grave)

It's easier to run
Replacing this pain with something numb
It's so much easier to go
Than face all this pain here all alone

Sometimes I remember the darkness of my past
Bringing back these memories I wish I didn't have
Sometimes I think of letting go and never looking back
And never moving forward so there'd never be a past

(If I could change I would take back the pain I would)
(Retrace every wrong move that I made I would)
(If I could stand up and take the blame I would)
(If I could take all the shame to the grave I would)
(If I could change I would take back the pain I would)
(Retrace every wrong move that I made I would)
(If I could stand up and take the blame I would)
(I would take all my shame to the grave)

Just washing it aside
All of the helplessness inside
Pretending I don't feel misplaced
It's so much simpler than change

It's easier to run
Replacing this pain with something numb
It's so much easier to go
Than face all this pain here all alone

It's easier to run
(If I could change I would take back the pain I would)
(Retrace every wrong move that I made)
It's easier to go
(If I could change I would take back the pain I would)
(Retrace every wrong move that I made I would)
(If I could stand up and take the blame I would)
(I would take all my shame to the grave)

Česky:

Je to snazší spuštění
Náhrada této bolesti se něco otupělý
Je to tak mnohem snazší jít
Než tvář celou tuto bolest tady úplně sám

Něco bylo převzato z hluboko uvnitř mě
Tajemství jsem zamčené daleko nikdo nemůže nikdy vidět
Rány tak hluboké, že nikdy ukazují, že nikdy odejít
Jako pohyblivé obrázky v mé hlavě na roky a roky, které jsme hráli

(Pokud bych mohl změnit bych vzít zpět bolest bych)
(Návrat každý špatný tah, že jsem udělal bych)
(Pokud jsem mohl vstát a brát vinu bych)
(Pokud jsem mohl přijmout veškerá hanby do hrobu bych)
(Pokud bych mohl změnit bych vzít zpět bolest bych)
(Návrat každý špatný tah, že jsem udělal bych)
(Pokud jsem mohl vstát a brát vinu bych)
(I by se všechny mé hanby do hrobu)

Je to snazší spuštění
Náhrada této bolesti se něco otupělý
Je to tak mnohem snazší jít
Než tvář celou tuto bolest tady úplně sám

Někdy si pamatuji do tmy mé minulosti
Uvedení těchto zpět vzpomínky Kéž bych neměl
Někdy si myslím, že na nájem jít a nikdy ohlédnutí
A nikdy dostat kupředu tak, že bych nikdy v minulosti

(Pokud bych mohl změnit bych vzít zpět bolest bych)
(Návrat každý špatný tah, že jsem udělal bych)
(Pokud jsem mohl vstát a brát vinu bych)
(Pokud jsem mohl přijmout veškerá hanby do hrobu bych)
(Pokud bych mohl změnit bych vzít zpět bolest bych)
(Návrat každý špatný tah, že jsem udělal bych)
(Pokud jsem mohl vstát a brát vinu bych)
(I by se všechny mé hanby do hrobu)

Jen mytí ji zrušil
Vše pro bezmocnost uvnitř
Předstírat nemám pocit, ztracená
Je to tak mnohem jednodušší, než měnit

Je to snazší spuštění
Náhrada této bolesti se něco otupělý
Je to tak mnohem snazší jít
Než tvář celou tuto bolest tady úplně sám

Je to snazší spuštění
(Pokud bych mohl změnit bych vzít zpět bolest bych)
(Návrat každý špatný tah, že jsem udělal)
Je to snazší jít
(Pokud bych mohl změnit bych vzít zpět bolest bych)
(Návrat každý špatný tah, že jsem udělal bych)
(Pokud jsem mohl vstát a brát vinu bych)
(I by se všechny mé hanby do hrobu)

 
Info of LP by Nika and Design (loga) by Marssy