Linkin Park

Don't Stay

DON'T STAY-NEZŮSTÁVEJ TU

Anglicky:


Sometimes I
Need to remember just to breathe
Sometimes I
Need you to stay away from me
Sometimes I'm
In disbelief I didn't know
Somehow I
Need you to go

Don't stay
Forget our memories
Forget our possibilities
What you were changing me into
[Just give me myself back and]
Don't stay
Forget our memories
Forget our possibilities
Take all your faithlessness with you
[Just give me myself back and]
Don't stay

Sometimes I
Feel like I trusted you too well
Sometimes I
Just feel like screaming at myself
Sometimes I'm
In disbelief I didn't know
Somehow I
Need to be alone

Don't stay
Forget our memories
Forget our possibilities
What you were changing me into
[Just give me myself back and]
Don't stay
Forget our memories
Forget our possibilities
Take all your faithlessness with you
[Just give me myself back and]
Don't stay

I don't need you anymore
I don't want to be ignored
I don't need one more day
Of you wasting me away

I don't need you anymore
I don't want to be ignored
I don't need one more day
Of you wasting me away
With no apologies

Don't stay
Forget our memories
Forget our possibilities
What you were changing me into
[Just give me myself back and]
Don't stay
Forget our memories
Forget our possibilities
Take all your faithlessness with you
[Just give me myself back and]
Don't stay
Don't stay
Don't stay

Česky

Někdy
Si potřebuji uvědomovat dýchání
Někdy
Se potřebuji od tebe držet dál
Někdy
Jsem zase v pochybnostech nevěděl, že tě
Z nějakého důvodu
Potřebuji, abych mohl jít dál

Někdy
Cítím jako bych ti až moc důvěřoval
Někdy
Zase jen cítím, jakobych na sebe řval
Někdy
Jsem v pochybnostech nevěděl, že
Z nějakého důvodu
Potřebuji být sám

Tak tu nezůstávej
Zapomeň na naše vzpomínky
Zapomeň na naše možnosti
Kterými si mě změnila
[Jen mě vrať zpátky a]
Nezůstávej tu
Zapomeň na naše vzpomínky
Zapomeň na naše možnosti
Vem si tu svou nevěru s sebou
[Jen mě vrať zpátky a]
Už tu nezůstávej

Už tě dál nepotřebuji
Už nechci být ignorován
Už nepotřebuji ani jeden další den
To, jak mě ničíš

Bez jakékoli omluvy

 
Info of LP by Nika and Design (loga) by Marssy