Linkin Park

Crawling

CRAWLING-PLÍŽIVĚ

anglicky:

Crawling in my skin
These wounds they will not heal
Fear is how i fall
Confusing what is real

there's something inside me that pulls beneath the surface
Consuming/confusing
This lack of self-control i fear is never ending
Controlling/i can't seem

to find myself again
My walls are closing in
(without a sense of confidence and i'm convinced that there's just Too much pressure to take)
I've felt this way before
So insecure

crawling in my skin
These wounds they will not heal
Fear is how i fall
Confusing what is real

discomfort, endlessly has pulled itself upon me
Distracting/reacting
Against my will i stand beside my own reflection
It's haunting how i can't seem...

to find myself again
My walls are closing in
(without a sense of confidence and i'm convinced that there's just Too much pressure to take)
I've felt this way before
So insecure

crawling in my skin
These wounds they will not heal
Fear is how i fall
Confusing what is real

crawling in my skin
These wounds they will not heal
Fear is how i fall
Confusing confusing what is real

there's something inside me that pulls beneath the surface
Consuming/confusing what is real
This lack of self-control i fear is never ending
Controlling/confusing what is real

ČESKY:

Plíživě se do mé kůže zařezávají
Rány, které se nechtějí zhojit
Jediné, co cítím, je strach
Skutečnost je tak zmatená
Je ve mně něco
Co mě trhá zevnitř
Rozežírá mě - mate mě
Ten nedostatek sebekontroly
Bojím se, že nikdy neskončí

To, co mě ovládá
Zdá se, že
Nemohu najít sám sebe
Zdi se kolem mě stahují
(Bez sebedůvěry
Jsem si jistý, že nesnesu
Ten tlak, co mě tíží)
Cítil jsem už dřív
Tu nejistotu

Plíživě se do mé kůže zařezávají
Rány, které se nechtějí zhojit
Jediné, co cítím, je strach
Skutečnost je tak zmatená
Tíseň
Mě celého ovládla
Smysly jsou zmatené - reagují
Proti mé vůli
Je mi, jako bych stál sám vedle sebe
Je děsivé, jak nemožné je pro mě
Znovu najít sám sebe
Zdi se kolem mě stahují
(Bez sebedůvěry
Jsem si jistý, že nesnesu
Ten tlak, co mě tíží)
Cítil jsem už dřív
Tu nejistotu

Plíživě se do mé kůže zařezávají
Rány, které se nechtějí zhojit
Jediné, co cítím, je strach
Skutečnost je tak zmatená

 
Info of LP by Nika and Design (loga) by Marssy