Linkin Park

By Myself

BY MYSELF-PŘI SOBĚ

Anglicky:


What do I do to ignore them behind me?
Do I follow my instincts blindly?
Do I hide my pride from these bad dreams
And give in to sad thoughts that are maddening?
Do I sit here and try to stand it?
Or do I try to catch them red-handed?
Do I trust some and get fooled by phoniness,
Or do I trust nobody and live in loneliness?
Because I can't hold on when I'm stretched so thin
I make the right moves but I'm lost within
I put on my daily facade but then
I just end up getting hurt again
By myself (Myself)

I ask why, but in my mind
I find I can't rely on myself

I can't hold on
To what I want when I'm stretched so thin
It's all too much to take in
I can't hold on
To anything watching everything spin
With thoughts of failure sinking in

If I turn my back I'm defenseless
And to go blindly seems senseless
If I hide my pride and let it all go on
Then they'll take from me 'till everything is gone
If I let them go I'll be outdone
But if I try to catch them I'll be outrun
If I'm killed by the questions like a cancer
Then I'll be buried in the silence of the answer
(By myself)


How do you think I've lost so much
I'm so afraid, I'm out of touch
How do you expect I will know what to do
When all I know is what you tell me to

Don't you know
I can't tell you how to make it go
No matter what I do, how hard I try
I can't seem to convince myself why
I'm stuck on the outside

Česky:

Co dělám, abych ty za mnou ignoroval?
Následuji slepě svoje instinkty?
Skrývám svou pýchu / z těchto špatných snů?
A odevzdávám se do smutných myšlenek, které jsou navíc šílené?
Jen tu sedět a snažit se to ustát?
Nebo se toho mám zkusit rázně chopit?
Mám něčemu uvěřit a nechat se podvést faleší,
Nebo nevěřit nikomu a žít v samotě?
Protože nemohu ustát to slabé napětí
Dělám ty správné kroky, ale ztratil jsem se
Nasazuji si každý den tu samou masku, ale pak
To skončí dalším mým zraněním
Sám sebou [sebou]
Ptám se proč, ale v mém mysli
Nacházím, že se na sebe nemohu spoléhat

Nemohu to ustát
Co chci, když jsem napjat
Je toho moc, abych to mohl vnímat
Nemohu to ustát
Aby cokoli sledovalo každou rotaci
S myšlenkami selhání, které se vsakují

Kdybych se-
Otočil zády, jsem bezbranný
A poslepu chodit se zdá nesmyslné
Když skrývám svou pýchu a nechám to všechno pokračovat / pak mě
Budou ubírat dokud to půjde
Když je nechám jít, budu vyřízen
Ale když je zkusím chytit, budu odmrštěn
Když mě zabijí otázky jako rakovina
Potom budu pohřben v tichu odpovědí
[sám sebou]

Jak se domníváš / Tak jsem tak mnoho ztratil
Tak se bojím / Jsem bez dojmu
Můžeš předpokládat / že budu vědět, co dělat
Když všechno, co vím / jsi mi řekla ty
Nevíš-
Nemohu ti říct, jak to dám do pořádku
Žádná věc, co dělám, jak těžce se snažím
Nemohu sám sebe přesvědčit proč-
Stojím stranou

 
Info of LP by Nika and Design (loga) by Marssy